Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Výuka jazyků, překlady, tlumočení

 

VÝUKA JAZYKŮ

V rámci vzdělávacích služeb pro firmy a instituce poskytujeme ucelený systém jazykového vzdělávání, jež zahrnuje :

 • vstupní písemné a ústní testy pro všechny studenty
 • vyhodnocení testů, doporučení vhodného studia pro daný stupeň úrovně kurzu
 • u skupinových kurzů návrh rozřazení do odpovídajících skupin
 • vypracování cíle a náplně kurzu, doporučení vhodných studijních materiálů
 • doporučení frekvence a minimální délky trvání pro zvládnutí dané jazykové úrovně
 • konzultace a případná úprava výuky tak, aby odpovídala potřebám firmy (studentů)
 • výuka v sídle firmy
 • pravidelný monitoring lektora i studentů
 • pravidelné testování studentů pro ověření kvality jejich studia
 • vedení “třídní knihy” tzn. docházky studentů a plán plnění hodin
 • závěrečný test – zhodnotí nabyté znalosti studenta, popř. doporučí další vhodný studijní plán
 • možnost speciálních ESOL testů (City and Guilds tests) v místě Vaší firmy, student obdrží certifikát o dosažené úrovni

 

PŘEKLADY

Překládáme z následujících jazyků:

čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, rumunština

Provádíme i překlady se soudním ověřením

Překlad přeloží a ověří soudem registrovaný tlumočník - překladatel, který připojí tlumočnickou doložku opatřenou kulatým razítkem.

Zajišťujeme korektury textů rodilým mluvčím

Zajistíme korekturu rodilým mluvčím jak po stránce gramatické správnosti tak po stránce stylistické. Korekturu doporučujeme provést zejména u reklamních textů, nabídek a prezentačních materiálů.

Překládáme také v expresních termínech

Přeložíme Vám smlouvy, obchodní nabídky, reklamní texty, technické manuály, firemní korespondenci, běžnou korespondenci, životopisy, rodné listy a další dokumenty a texty dle Vašich požadavků

 

TLUMOČENÍ

Zajistíme Vám na Vašem obchodním jednání, školení či konferenci  profesionálního tlumočníka.

Přehled jazyků : angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština, rumunština.

Zajišťujeme:

 • simultánní tlumočení
 • konsekutivní tlumočení (pro obchodní jednání, školení, menší prezentace (bez nutnosti simultánního tlumočení)
 • soudní tlumočení
 • tlumočení po telefonu
 • konference na klíč
 • tlumočení
 • technika a prostory
 • organizace (včetně obsluhy)