Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Firemní jazykové kurzy

 Na základě žádosti Vaší společnosti o jazykové kurzy Vám nabízíme:

 • vstupní písemné a ústní testy pro všechny studenty
 • vyhodnocení testů, doporučení vhodného studia pro daný stupeň úrovně kurzu
 • u skupinových kurzů návrh rozřazení do odpovídajících skupin
 • vypracování cíle a náplně kurzu, doporučení vhodných studijních materiálů
 • doporučení frekvence a minimální délky trvání pro zvládnutí dané jazykové úrovně
 • konzultace a případná úprava výuky tak, aby odpovídala potřebám firmy (studentů)
 • výuka v sídle firmy
 • pravidelný monitoring lektora i studentů
 • pravidelné testování studentů pro ověření kvality jejich studia
 • vedení “třídní knihy” tzn. docházky studentů a plán plnění hodin
 • závěrečný test – zhodnotí nabyté znalosti studenta, popř. doporučí další vhodný studijní plán
 • možnost speciálních ESOL testů (City and Guilds tests) v místě Vaší firmy, student obdrží certifikát o dosažené úrovni

Na Vaši žádost zpracujeme koncepci výuky ve Vaší firmě.