Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Certifikátové kurzy

Připravujeme na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge University. 

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

KET - Key Englsh Test (Level 1)

První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

PET - Preliminary English Test (Level 2)

Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s anglickými rodilými mluvčími i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

FCE - First Certificate in English (Level 3)

FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

CAE - Certificate in Advanced English (Level 4)

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

CPE - Certificate of Proficiency in English (Level 5)

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání  v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Velké Británii. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.