Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Vedení porad

 Co vám kurz nabízí:

 • Techniky vedení porad.
 • Plánování a organizace porady.
 • Struktura porady.
 • Časové umístění porady v průběhu pracovního dne a týdne.
 • Pravidla diskuse.
 • Řešení problémů a rozhodování.
 • Přizpůsobit poradu jednotlivým účastníkům.
 • Efektivní argumentace.
 • Základní techniky zvládání negativních emocí. 

Cíle kurzu: 

 • Naučíte se efektivně vést porady.
 • Osvojíte si zásady moderace.
 • Budete umět vhodně naplánovat a zorganizovat poradu.
 • Naučíte se, jak dospět na poradě k jejímu cíli.
 • Budete umět vést konstruktivní diskusi.
 • Naučíte se efektivně a účinně argumentovat.
 • Budete schopní ovládat svoje emoce.
 • Naučíte se jednat s jednotlivými typy osobností. 

Pro koho je kurz určen: 

 • Manažerům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Leaderům
 • Zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto problematikou