Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Obchodní korespondence, úprava písemností dle normy ČSN 01 6910

Co vám kurz nabízí:

  • Zlepšení úrovně podnikové korespondence
  • Obeznámení se s normou pro úpravu písemností a s normami souvisejícími (psaní adres, zkratek, značek, titulů apod.).
  • Procvičení správné gramatiky a pravopisu (změny podle posledních úprav pravidel českého pravopisu).
  • Identifikace a eliminace nejčastějších nedostatků v písemném projevu.

Pro koho je kurz určen:

  • obchodníkům
  • asistentkám
  • pracovníkům development center
  • podnikatelům i manažerům
  • všem, kteří ve své praxi komunikují s obchodními partnery v písemné formě.