Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Telefonování v AJ/NJ

 Typ kurzu:

 • intenzivní seminář zaměřený na efektivní telefonování v anglickém jazyce
 • 6–12 studentů ve skupině
 • seminář je vhodný pro studenty od jazykové úrovně středně pokročilí
 • kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí 

Cíle kurzu:

 • zdokonalíte se v mluveném projevu
 • naučíte se používat specifické obraty a fráze potřebné při telefonickém rozhovoru
 • rozšíříte svou slovní zásobu o důležité termíny
 • získáte potřebnou sebejistotu při komunikaci po telefonu v cizím jazyce
 • zaměříte se na různé typy telefonátů
 • sjednání schůzky, zanechání a vyřízení vzkazu, objednávání letenky, …
 • odhalíte své silné a slabé stránky, lektor vám poskytne důležitou zpětnou vazbu
 • samozřejmostí je praktický nácvik

Pro koho je kurz určen:

 • kurz je určen pro všechny, kdo se v každodenní praxi setkávají s potřebou komunikovat telefonicky v anglickém jazyce