Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Stress management

 Co vám kurz nabízí:

 • Identifikace a analýza prvotních projevů stresu.
 • Zjistíte oblasti a způsoby stresového působení.
 • Uvědomíte si situace, ve kterých na Vás stres působí.
 • Jak najít stresory v osobním a pracovním životě.
 • Preventivní odhalení stresu.
 • Efektivní techniky prevence stresu a jejich využití v konkrétních situacích.
 • Vztah motivace s eliminací stresu.
 • Osobní hranice tolerance působení stresu.
 • Jak eliminovat hrozící stresové a konfliktní situace, které vyplývají z mezilidských vztahů.

Cíle kurzu:

 • Budete schopni identifikovat stresové faktory – aktuálně i preventivně.
 • Naučíte se poznat oblasti, ve kterých na Vás stres působí.
 • Rozpoznáte a zvládnete stresové situace.
 • Naučíte se preventivně odhalit a odstranit stresory.
 • Osvojíte si techniky, které Vám umožní zvládnout stresové situace.
 • Zjistíte, jakou vazbu má stres v závislosti na motivaci.
 • Identifikujete svoje osobní hranice tolerance vůči stresu.

Pro koho je kurz určen:

 • Všem, kteří se potýkají se stresem v osobním i pracovním životě
 • Manažerům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Všem zaměstnancům, kteří jsou pod pracovním tlakem, který vede ke stresu