Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Risk management - úloha manažerů při řízení rizik

Co vám kurz nabízí:

  • Vedle definice základních pojmů „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ obsah  kurzu pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku – riziko strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovací a řízením kvality, riziko nových technologií.
  • V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikací a zabezpečování možných rizik.
  • Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti risk managementu.

Cíl kurzu:

  • Cílem kurzu je napomoci tomu, aby se řízení (omezování) rizik stalo neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v  podniku.
  • Účastník kurzu by se měl seznámit s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopit úlohu manažera v oblasti řízení rizik.

Pro koho je kurz určen:

  • top management
  • vedoucí pracovníci ze všech oblastí řízení podniku
  • auditoři