Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Manažerské styly a dovednosti

Co vám kurz nabízí:

 • Identifikace s rolí manažera.
 • Vlastnosti, které by měl dobrý manažer mít.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Práce s chybami při vedení lidí.
 • Volba a definování vlastní strategie v práci manažera.
 • Identifikace svých silných a slabých stránek jako východiska pro osobnostní rozvoj.
 • Řešení problémových a konfliktních situací.
 • Asertivní chování v roli manažera.
 • Vedení pracovních jednání a porad.

Cíle kurzu:

 • Posílíte si oblast manažerských dovedností.
 • Definujete vlastní strategii pro práci manažera.
 • Eliminujete chyby a nedostatky při práci s lidmi.
 • Ujasníte si svoje silné a slabé stránky a bude vám individuálně doporučeno, jak na nich dále pracovat.
 • Získáte zkušenosti a informace, které poté aplikujete v manažerské praxi.
 • Zkušeně povedete porady a jednání.

Pro koho je kurz určen:

 • začínající manažeři
 • uchazeči o manažerskou pozici
 • zkušení manažeři, kteří se v praxi stále setkávají s novými výzvami
 • zájemci, kteří se chtějí seznámit s touto problematikou