Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Image a management působivosti

Co vám kurz nabízí:

 • Osobní vzhled a prezentace firmy
 • Co nám prozradí neverbální komunikace
 • Konstituční typologie
 • Osobnostní rozdíly
 • Sebepoznání, princip podobnosti a sladění
 • Jak přizpůsobit svůj typ
 • Vnitřní a vnější zákazník
 • Sebemotivace a pozitivní naladění
 • Móda, materiály, kombinace barev a jejich vhodnost pro různé účely
 • Jak má vypadat profesionální image manažera – muž, žena
 • Vhodnost oblékání pro různé účely – obchodní schůzka, společenské akce, velké prezentace.
 • Jaký vliv má naše image a vystupování na okolí
 • Vztah image člověka a jeho sebevědomí
 • Co vše může změnit první dojem
 • Individuální konzultace – Visage, Styling (oblečení, vizážista – líčení, výraz obličeje), Barevná typologie (vhodné kombinace barev pro jednotlivé typy, vhodné styly odívání)

Cíle kurzu:
 

 • Zlepšení vystupování a image manažera
 • Přizpůsobit a vytvořit osobní image
 • Upřesnit současná evropská pravidla společenského styku a vystupování a ověřit v praxi

Pro koho je kurz určen:

 • Vedoucí pracovníci
 • Ředitelé firem
 • Manažeři, obchodníci
 • Všichni, kteří chtějí působit na druhé