Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Firemní kultura

Co Vám kurz nabízí:

 • Identifikace zaměstnance s firemní kulturou.
 • Charakteristika jednotlivých typů firemní kultury.
 • Konkrétní firemní kultura jako odraz kultury ve společnosti.
 • Firemní kultura jako konkurenční nástroj.
 • Vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují firemní kulturu.
 • Zásady, zákonitosti a determinanty silné firemní kultury.
 • Etické hodnoty v rámci firmy a podniku.
 • Bariéry rozvoje firemní kultury.
 • Dopad organizačních změn na stabilitu podniku – z úhlu firemního prostředí.
 • Implementace firemní kultury.
 • Efektivní interní komunikace.

Cíle kurzu: 

 • Budete schopní analyzovat jednotlivé faktory konkrétní firemní kultury.
 • Posoudíte různé stupně firemní kultury.
 • Zjistíte případné nedostatky a možnosti zlepšení pracovního prostředí.
 • Osvojíte si, které faktory mají vliv na firemní kulturu.
 • Naučíte se implementovat jednotlivé prvky silné firemní kultury.
 • Zjistíte roli vedoucích pracovníků ve vztahu k firemní kultuře.
 • Překonáte bariéry rozvoje firemní kultury.
 • Osvojíte si možné dopady změn organizační struktury v rámci firmy.
 • Naučíte se principy efektivní komunikace.
 • Zvolíte nejvhodnější cestu v implementaci prvků firemní kultury.
 • Dokážete, aby se vaši pracovníci identifikovali s firemní kulturou a zároveň se snažili o její zlepšení. 

Pro koho je kurz určen:

 • manažeři
 • řídící pracovníci
 • zaměstnanci výrobních i nevýrobních podniků
 • státní správa a samospráva
 • zájemci, kteří se chtějí seznámit s touto problematikou