Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Efektivní vyjednávání v AJ/NJ

 Typ kurzu:

 • intenzivní seminář zaměřený na prezentování v anglickém jazyce
 • 6–12 studentů ve skupině
 • seminář je vhodný pro studenty od jazykové úrovně středně pokročilí.
 • kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí

Cíle kurzu:

 • seznámíte se se základními technikami a zásadami vyjednávání (a s tím, jak je používat k dosažení svých cílů)
 • rozšíříte svou slovní zásobu o specifické obraty a fráze potřebné při vyjednávání v angličtině
 • naučíte se, jak správně formulovat argumenty v anglickém jazyce a reagovat na námitky protistrany
 • získáte sebejistotu při vyjednávání v anglickém jazyce
 • naučíte se pohotově reagovat v neočekávaných situacích
 • získáte dovednosti, které jsou základem úspěchu každého manažera

Pro koho je kurz určen:

 • manažeři
 • obchodníci
 • marketingoví pracovníci
 • všichni, kdo se účastní obchodních jednání, při nichž je nutné vyjednávat