Našim cílem je profesionálně uspokojit požadavky našich zákazníků

PRIME-CLASS s.r.o.

Americká 362/11
120 00 PRAHA 2

Provozovna Ústí nad Labem
Zeyerova 775/21, Ústí nad Labem
+420 777 037 326
info@primeclass.cz

Efektivní delegování

Co vám kurz nabízí:

 • Delegování pravomocí a kompetencí.
 • Analýza pracovní činnosti – co lze delegovat a co není vhodné delegovat.
 • Plánování delegování.
 • Způsoby a metody delegování.
 • Vhodná volba pracovníka pro delegování kompetencí.
 • Specifika delegování v týmu.
 • Hodnocení delegování z pohledu úspěšnosti týmu.
 • Identifikace situací, ve kterých je nutná delegace pravomocí a kompetencí.
 • Problémy, které se mohou při delegování vyskytnout.
 • Bariéry efektivního delegování.
 • Vztah organizační struktury a delegování.
 • Význam zpětné vazby při delegování.

Cíle kurzu:

 • Osvojíte si proces delegování.
 • Budete vědět na co se máte při delegování zaměřit.
 • Zjistíte priority ve své pracovní činnosti.
 • Vyhnete se chybám, které se v procesu delegování často stávají a brání efektivnímu delegování.
 • Naučíte se plánovat delegování.
 • Budete schopní efektivně delegovat pravomoce a kompetence v týmu.
 • Osvojíte si znalosti a dovednosti, které vám pomohou efektivně delegovat.
 • Naučíte se úspěšně pracovat s podřízenými.
 • Najdete si optimální styl delegování, který vyhovuje vašim osobním požadavkům a odpovídá vykonávané pozici.

Pro koho je kurz určen:

 • Manažerům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Řídícím pracovníkům
 • Všem, kteří chtějí efektivně delegovat